دسامبر | 2014 | عسل ارگانیک طبیعت
آخرین خبرها
خانه - > ۱۳۹۳ - > دی

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۳

بهترین نحوه نگهداری و بهترین شیوه مصرف عسل

شربت عسل و لیمو - شربت عسل و دارچین

به منظور بیشترین بهره برداری کمی و کیفی از عسل باید با بهترین نحوه نگهداری و همچنین بهترین نوع مصرف عسل آشنا شویم. الف) نگهداری عسل : ۱- عسل را به علت داشتن محیط اسیدی در ظروف فلزی نگه داری نکنید. البته عسل را در احجام بالا در مخازن بزرگ استیل که در مقابل خوردگی مقاوم هستند، نگهداری می کنند. ... ادامه مطلب »

عسل موم دار (عسل شان) نخرید و نخورید!!!

عسل شان یا عسل با موم

فواید بی شمار موم تولید شده توسط زنبور عسل بر هیچ کس پوشیده نیست. اما بهتر است بدانیم که زنبور عسل برای تولید یک گرم موم به طور متوسط باید ۸ گرم عسل مصرف کند. بنابراین قیمت عسل با موم یا همان عسل شان، باید ۲ الی ۳ برابر عسل شهد یا بدون موم باشد. لکن با نگاهی به قیمت ... ادامه مطلب »

چرا عسل طبیعی شکرک می زند (رس می کند) ؟

کریستالیزه شده عسل

عسل ماده قندی فوق اشباع است و آنزیمی به نام دیاستاز دارد. این آنزیم در دمای ۷ تا ۱۴ درجه ذرات ریز محلول در عسل را به خود جذب کرده و پس از تشکیل هسته، شروع به رس کردن (رسوب کردن، کریستالیزه شدن یا همان شکرک زدن عامه) می کند و حالت کشسانی و رنگ آن تغییر کرده و به ... ادامه مطلب »